SK
Tiszaújváros

Gréckokatolícky kostol Tiszaújvárosi urunk színeváltozása

Jeden z najkrajších gréckokatolíckych kostolov v byzantskom štýle v krajine…

V Tiszaújvárosi, oproti vchodu na autobusovú stanicu, vedľa Parku mládeže, bol v roku 1996 slávnostne otvorený kostol postavený podľa plánov architekta Józsefa Nagya. Podľa odborníkov je to jeden z najkrajších kostolov v byzantskom štýle v krajine.

Jeho základňa a kupola sú polygonálne. Vnútorné steny sú celé pokryté ikonami a kupola pokrytá maľbami je skutočným umeleckým dielom. Vonkajšie steny vrátane fary sú biele s červenými tehlami. Jeho dva zvony boli odliate v poľskom meste Przemysl.