+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Lillafüred

Lillafüredský vodopád

20 metrov vysoký vertikálny vodopád hotela Palota…

Pred výstavbou hotela Palota sa v správach spomína pôvodný vodopád potoka Szinva, ktorý sa spolu s potokom Garadna vlieval do Hámorského jazera. V rokoch 1927 až 1931 sa výstavbou hotela Palota a odklonením potoka Szinva vytvoril najvyšší vodopád v krajine.

Z chodníka Visutej záhrady môžete z bezprostrednej blízkosti obdivovať 20 metrov vysoký vodopád. Pre odvážnejších vedie k vodopádu cesta popri zábradlí. Keďže časť Szinvy odvodňuje vodné dielo Miškolc, v suchých mesiacoch tečie v koryte potoka veľmi málo vody. Aby sa zachoval výhľad na vodopád, voda sa prečerpáva z jazera Hámori.