SK
Tiszaújvárosi művelődési központ és könyvtár, Derkovits művelődési központ

Mestská výstavná sieň

Mestská výstavná sieň je domovom výtvarného umenia…

Výstavná sieň Derkovitsovho kultúrneho centra sa nachádza v centre mesta na námestí Barcsy Jenő a je predovšetkým dejiskom výstav a vystúpení úžitkového umenia, výtvarného umenia, fotografie a ľudového umenia. Radi vystavujú aj diela umelcov, ktorí sú známi „len“ na miestnej úrovni, čím oceňujú ich prácu.