+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Miskolc

Pešia ulica

Najstaršia ulica v centre Miškolca…

Ulica Széchenyi István, medzi miestnymi známa ako hlavná ulica, je najdôležitejšou, najstaršou a jednou z najdlhších ulíc v centre Miškolca. Od roku 1984 je ulica pešou ulicou, ktorá približne kopíruje tok potoka Szinva, takže jej línia nie je rovná. Ulica Széchenyi začína na námestí Városház a vedie k mostu Ady, t. j. k ulici Király/Ady Endre.

Hlavná ulica je lemovaná obytnými a obchodnými budovami, z ktorých mnohé sú historicky významné, pamiatkovo chránené, alebo spadajú pod lokálnu ochranu. Niektoré z nich už stratili svoju pôvodnú funkciu, ale stále sa používajú na iné účely. V súčasnosti sa každú prvú nedeľu v mesiaci koná na hlavnej ulici veľmi obľúbený veľtrh starožitností, ktorý priťahuje návštevníkov dokonca aj zo zahraničia.

Jarmok zaberá celú ulicu Széchenyi a námestia, ktoré na ňu nadväzujú.