SK
Szerencs

Rákociho hrad

Výlet na Rákociho hrad v Szerencsi…

Táto neskororenesančná stavba z konca 16. storočia sa nachádza v centre mesta Szerencs, uprostred parku s jazerami a mostíkmi, a je najmladším hradom v oblasti. Pôvodne bol postavený ako benediktínsky kláštor počas vlády dynastie Árpádovcov. História hradu je neoddeliteľne spätá s minulosťou mesta. V 13. storočí bol kraj Szerencs, nazývaný bránou do Hegyalja, sídlom rodu Bogát-Radvány.