SK
Tiszaújváros

Vodojem

Symbolom mesta Tiszaújváros je vodojem…

Koncom 50. rokov 20. storočia sa v obci Tiszaszederkény začali budovať základy nového priemyselného mesta. S rozvojom mesta sa rozvíjal aj systém zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd. 1. mája 1964 bol slávnostne otvorený symbol mesta Tiszaújváros, 52 m vysoký železobetónový vodojem s objemom 800 m3, ktorý navrhol inžinier István Szánthó.

Telo stavby je tvorené hviezdou s 20 vetvami, ktoré sa otvárajú smerom nahor. Ďalšími príkladmi tohto typu vodných veží sú vodné veže Nyíregyháza a Makó. Z pochôdznej železobetónovej dosky, ktorá uzatvára nádrže, si ale v súčasnosti nemožno vychutnať panoramatický výhľad na mesto a okolie. Vodojem prevádzkuje Severomaďarská regionálna vodárenská spoločnosť Észak-magyarországi Regionális vízművek Zrt.