+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Lillafüred

Kvapľová jaskyňa svätého Štefana

Nádherné stalagmity a stalagtity sú nezabudnuteľným zážitkom…

Výverová jaskyňa sa nachádza na východnom okraji Veľkej planiny Bukové hory v oblasti Létrás-lápa-István-lápa, ktorú vytvorili krasové vody stekajúce z povrchu cez prepadliská. Jaskyňa je nezabudnuteľným zážitkom vďaka nádherným kvapľovým útvarom a veľkolepým tvarom (napr. Mamutí chrup, Svokrino hrdlo). Podkladom jaskyne sú strednotriasové vápence (vápencová formácia Fehérkői).

Vchod do jaskyne sa nachádza 500 m od hotela, vedľa cesty na trase Eger-Miškolc. Celková dĺžka chodieb je 1514 metrov, vertikálny rozsah je 101 metrov. Dĺžka sprístupneného úseku je 170 metrov.