SK
Lillafüred

Anna - vápencová tufová jaskyňa

Takýchto jaskýň je na svete málo…

Vchod do jaskyne Anna sa nachádza v Lillafürede, na najnižšej úrovni záhrady na svahu pod hotelom Palota, hneď vedľa vodopádu Szinva. Na svete je možné navštíviť len niekoľko jaskýň tohto druhu. V roku 1951 bola vyhlásená za chránenú jaskyňu a v roku 1982 za osobitne chránenú jaskyňu. Dĺžka jej chodieb je 570 metrov, z toho 208 metrov je sprístupnených. Jaskynný systém je rovnako starý ako samotná hornina, ktorá sa začala formovať pred 150 000 - 200 000 rokmi a pokračuje dodnes.

Počas túry môžete pozorovať rôzne skamenené časti rastlín. Prehliadky so sprievodcom sa organizujú každý deň „každú hodinu”. Prehliadka so sprievodcom trvá približne 30 minút. V jaskyni je celoročne +10°C, preto sa návštevníkom odporúča vhodné oblečenie. Pokladňa sa nachádza vo vežovej budove o poschodie vyššie od vchodu.