+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Tiszaújvárosi művelődési központ és könyvtár, Derkovits művelődési központ

Mestská knižnica Bélu Hamvasa

Kultúrne centrum a knižnica v Tiszaújvárosi je kolískou kultúry…

Bola založená v roku 1965 spoločným úsilím závodov a odborov v Tiszaszederkény. Na začiatku mala malú plochu, ale koncom šesťdesiatych rokov už mala aj detskú knižnicu a čitáreň novín a jej podujatia sa v tej dobe konali ešte v hlavnej sále kultúrneho domu. Po desaťročiach vývoja boli v mestskej knižnici v rokoch 1987-1989 nainštalované prvé počítače. V roku 1993 bol zakúpený prvý výpožičný a registračný softvér, čím sa začala „mechanizácia“ knižničnej práce. V tom čase bolo čiarovým kódom označených viac ako 80 000 dokumentov.

Do polovice 90. rokov sa knižničný fond rozrástol na viac ako 100 000 kusov. Okrem tradičných kníh, periodík a platní boli k dispozícii aj audiokazety, videofilmy a CD-ROMy. V rokoch 1996-1997 bola budova na Széchenyi út prestavaná a rozšírená. Na svojom súčasnom mieste pôsobí od roku 1998 a v posledných rokoch prešla niekoľkými významnými modernizáciami IT. Od roku 2018 sa nazýva Kultúrne centrum a knižnica Tiszaújváros.