+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Tiszaújvárosi művelődési központ és könyvtár, Derkovits művelődési központ

Miestna historická zbierka, múzeum

Späť v čase prostredníctvom zbierky miestnych dejín…

V knižnici Tiszaújváros sa nachádza zbierka miestnych dejín, ktorá sa udržiava od roku 1976 a každoročne sa rozširuje. Dve stále expozície sú pre všetkých návštevníkov prístupné bezplatne. Výstava s názvom „Zrodilo sa moderné mesto - zmena životného štýlu v regióne Južný Borsod“ sa nachádza na prízemí knižnice a prostredníctvom starých fotografií a artefaktov približuje históriu mesta, proces jeho výstavby a život jeho obyvateľov.

Ďalšia stála expozícia s názvom „Maďarské ženské kroje“ pripomína návštevníkom, že pred rokmi miestna odborná škola pripravovala krajčírky. Miestna historická zbierka bola rozšírená o 72 malých krajčírskych figurín v rôznych šatách. Odevy týchto bábik ušili bývalé žiačky odbornej školy a odborného učilišťa Samuela Brassaiho, ktoré sa tu vyučili dámskemu krajčírstvu, a preto majú miestnu a školskú historickú hodnotu.