+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Szerencs

Múzeum cukru

Prvé múzeum cukru v Maďarsku…

Múzeum cukru v Szerencsi je tretím múzeom cukru v Európe, ktoré predstavuje 100-ročnú históriu cukrovaru Szerencs. V budove bývalých „kasární financov” v areáli továrne si môžete pozrieť panely ilustrujúce rozšírenie a technológiu výroby cukru, ako aj expozície a vitríny predstavujúce životy ľudí, ktorí zohrali významnú úlohu v rozvoji výroby repného cukru.

Dokumenty, artefakty a fotografie zo zbierky ilustrujú históriu výroby cukru v Serencs, históriu každodenného života a slávností v továrni.