+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Ónod

Ónodský hrad

Výlet na hrad Ónod…

Ónodský hrad sa nachádza medzi obcou a riekou Sajó (Slaná). Nachádza sa na štrkovo-piesočnatej riečnej terase, ktorá sa týči 5 až 6 metrov nad kedysi močaristou krajinou. V stredoveku bola pevnosť, postavená na nezaplavovanej vyvýšenine, ťažko prístupná a dobre chránená vďaka riekam Slaná, Hornád a potokom Hejő a Sinave.

Pevnosť chránila prechod cez rieku Slaná a dôležité cesty na východ. V 16. storočí bol hrad silnou pevnosťou s delovými baštami, ktoré odrážali čoraz vážnejšie turecké nájazdy počas dvoch tureckých obliehaní (1561, 1582) v uhorských dejinách.