+36 20 351 4717 +36 49 741 741
SK
Tiszaújváros

Rímskokatolícka farnosť Panny Márie Patrónky Maďarska

Patrona Hungariae, Kostol Panny Márie Patrónky Maďarska…

V roku 1991 mesto Tiszaújváros pridelilo pozemok s rozlohou 6700 metrov štvorcových na výstavbu kostola pre rímskokatolícku cirkev. Rímskokatolícky kostol a priľahlý spoločenský dom a byt farára boli postavené v blízkosti kalvínskeho zboru podľa plánov architekta Kálmána Hoóra z Egeru.

Monumentálnou sakrálnou stavbou pri vstupnej bráne do predmestia je kostol Patrona Hungariae, Kostol Panny Márie Patrónky Maďarska, s kapacitou približne 1 000 veriacich a viac ako 300 miestami na sedenie. Interiér kostola je 36 m dlhý, s loďou 9 m širokou, so stropom vo výške 16 m a 27 m vysokou vežou. V kostole je cintorín s 1 760 urnami a 400 rakvami, ktoré sú postavené z betónu a majú mramorové čelá. Interiér je tvorený kruhovými stĺpmi s hríbovými hlavicami. V roku 1994 Tibor Bráda, maliar a dizajnér sklenených okien, vytvoril farebné sklenené okná svätyne, na ktorých je zobrazená patrónka kostola Panna Mária - Patrónka Maďarska, s malým Ježišom v náručí, zatiaľ čo kráľ svätý Štefan jej ponúka korunu a kráľovstvo, ako to dokladá aj text na stuhe: "Kráľovná nebies, zverujem kráľovstvo s ľudom do tvojej ochrany, do tvojich rúk zverujem svoju dušu.“